• TR
  • EN
  • BİOCHAR

     

    Piroliz esaslı sistemler kullanılarak biokütleden bioyakıt elde edilmesi, hayvansal veya çevresel organik atıkların oksijensiz ortamda yakılarak yakıt elde edilmesi, biokarbonla toprak verimliliği arttırılması vb çalışmalar için kullanım amacına uygun biochar tasarlanarak üretilir.

    ÜRÜN FOTOĞRAFLARI

    Biochar